สรุปการประชุมสถานการณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของ MWG (Combodia)