Skip to main content
เชิญร่วมงานแถลงข่าวจัดเกรดนโยบายการย้ายถิ่นรัฐบาลตู่รุ่งหรือร่วง
Event Date

เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติและองค์กรภาคีเครือข่าย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานแถลงข่าว “จัดเกรดนโยบายการย้ายถิ่นของรัฐบาลตู่” รุ่ง หรือ ร่วง เนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติสากลปี 2562 (International Migrants Day 2019) UNTAPPED POWER: MIGRATION REDEFINED, WORKERS REUNITED ปลดปล่อยพลัง ผูกใจคนใช้แรงงานเป็นหนึ่งเดียว ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม2562 เวลา 10.30 น. – 13.00 น. ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) ตึกมณียา ชิดลม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

การแถลงสรุปสถานการณ์การย้ายถิ่น และการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในปี พ.ศ. 2562 โดย คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

การแถลงจัดเกรดรัฐบาลร่วงหรือรุ่งในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัยผ่านการให้คะแนนเกรดรัฐบาลโดยองค์กรเครือข่ายทีทำงานด้านประชากรข้ามชาติตามประเด็นต่างๆ อาทิ

  • การบริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐานสากล จัดเกรด โดย คุณอดิศร เกิดมลคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
  • การปิดศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติและการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีเอกสารแสดงตนในสถานศึกษา (เด็กติด G) โดย จัดเกรดโดยคุณลัดดาวัลย์ หลักแก้ว ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อเยาวชนบท
  • ช่วงเปลี่ยนผ่านระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ โจทย์ที่ยังตีไม่แตกจัดเกรดโดย คุณชูวงศ์ แสงคง ผู้จัดการพันธกิจโครงการพิเศษ มูลนิธิศุภนิมิตรประเทศไทย
  • นโยบายคัดกรองและคุ้มครองผู้ลี้ภัย “ความหวังที่ยังมาไม่ถึง” จัดเกรดโดย คุณวริสรา เปียขุนทด ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ

พบกับเวทีเสวนาเรื่องเวทีเสวนาเรื่อง “การคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยกับมาตรฐานสากลในบริบทการค้าโลก” วิทยากรเข้าร่วมเสวนาโดย

  • อาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา: นักวิชาการด้านแรงงานที่จะมาพูดถึง มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ และการคุ้มครองแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • คุณชาลี ลอยสูง คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) : ที่จะมาพูดถึงการคุ้มครองแรงงานในการรวมตัวต่อรอง GSP + 87 และ 98
  • คุณสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร : ที่จะมาพูดในประเด็นทิศทางปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไทย
  • คุณปภพ เสียมหาญ นักกฎหมาย : จะมาพูดในประเด็นแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
  • คุณณัฐาศิริ เบิร์กแมน ผู้อำนวยการ สมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน : จะมาพูดถึงผลกระทบจากการใช้มาตรการฟ้องคดีปิดปากต่อนักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน [SLAPP]

ดำเนินรายการโดย คุณศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์

หมายเหตุตลอดทั้งงานมีการแปลภาษาไทย-อังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ นส. คอรีเยาะห์ มานูแช โทรศัพท์ เบอร์ 091-838- 6265