เว็บไซต์แนะนำ

เว็บไซต์แนะนำ

ภาคีเครือข่าย

 • International Labor Organization (ILO)
 • International Organization for Migration (IOM)
 • Solidarity Center (SC)
 • International Justice Mission (IJM)
 • Environmental Justice Foundation (EJF)
 • Human Right Development Foundation (HRDF)
 • National Catholic Commission Migration (NCCM)
 • Diocesan Social Action of Suratthani Catholic Foundation (DISAC)
 • Asylum Access Thailand (AAT)
 • Foundation of AIDS Rights (FAR)
 • Foundation for Education and Development (FED)
 • Save the Children Thailand
 • Foundation for Rural Youth (FRY)
 • Fortify Rights
 • Myanmar Rivers in Thailand (MRT)
 • Word Vision Foundation of Thailand (WVFT)
 • MAP Foundation
 • Issara Institute
 • Winrock International
 • Child’s Dream Foundation
 • Labor Rights Promotion Network (LPN)
 • Stella Maris