Skip to main content

29 มิถุนายน 2560

อยู่ไปก็มีความผิด กลับบ้านดีกว่า...472 แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา แห่กันขอเดินทางกลับบ้านเกิด เหตุ พ.ร.ก.ต่างด้าวใหม่ มีผลบังคับใช้เต็มตัวแล้ว

 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว เปิดเผยว่า เตรียมนำตัวแรงงานกัมพูชาที่ผิดกฎหมาย 472 คน ซึ่งถูกส่งมาจากหลายจังหวัด อาทิ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และปัตตานี ทำการผลักดันส่งกลับบ้านเกิด โดยต้องผ่านไปยังทางแดนถาวรบ้านคลองลึก หรือด่านพรมแดนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ ซึ่งแรงงานทั้งหมด "สมัครใจ" เข้ามอบตัวเอง เพราะเกรงกลัวกฏหมายใหม่

 พ.ต.อ.เบญจพล กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.เป็นต้นมา พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับใช้ หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พอทราบถึงอัตราโทษทำให้แรงงาน และนายจ้างเกิดเกรงกลัว เนื่องจากมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท (สองพันถึงหนึ่งแสนบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับนายจ้างที่รับคนต่างด้าวผิดกฎหมายทำงานก็จะถูกปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 ต่อต่างด้าว 1 คน

ที่มา https://www.dailynews.co.th/regional/582487