Skip to main content

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. กล่าวระหว่างชมศูนย์ TCDC ถึง การบริหารประเทศว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์ จึงต้องนำศาสตร์พระราชามาทำความเข้าใจกับประชาชน แต่นักการเมืองไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ และพยายามต่อต้าน ยืนยันไม่มีปัญหากับใคร แต่ทุกอย่างต้องคำนึงถึงประชาชน ประเทศชาติและประชาชนต้องมาก่อนเสมอ จึงอยากฝากให้คนรุ่นใหม่ต้องมีสติและต้องให้รัฐบาลมีธรรมาภิบาล

พร้อมยกตัวอย่าง นักออกแบบเก้าอี้ที่นำมาให้นายกรัฐมนตรีวันนี้ เก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีต้องนั่งไม่สบาย เพราะหากนั่งสบายก็จะขี้เกียจ ดังนั้นสิ่งที่นักแบบคิดจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะจะต้องออกแบบให้เก้าอี้นั่งไม่สบายจะได้คิดแก้ปัญหา โดยตนได้คิดตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน เพราะปัญหาความขัดแย้งมีมาก โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย ที่มีปัญหาทั้งเรื่อง พรบ.ประมง แรงงานต่างด้าว ซึ่งจุดประสงค์การออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา แต่กลับเป็นการสร้างปัญหาเพราะรายละเอียดต่างๆต้องมีระยะเปลี่ยนผ่าน และการปรับการแก้กฎหมายเร็วเกินไป ทำให้เกิดปัญหากลับมาให้ตนแก้ไข จึงต้องใช้กฎหมายพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าใช้พร่ำเพื่อ แต่จำเป็นต้องใช้เพื่อเปลี่ยนผ่าน

หัวหน้า คสช. ระบุ หลังการเยี่ยมชมที่TCDCแล้วจะกลับไปพิจารณา แก้ร่างพ.ร.ก.การบริหารการจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่มีการกำหนดโทษสูงสุดในการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 400,000 -800,000 บาท ทำให้กระทบกับการขาดแคลนแรงงาน 3 กลุ่ม คือ แรงงานSME , กรรมกร และ งานรับใช้ในบ้าน

ที่มา http://www.voicetv.co.th/read/503332