Skip to main content

30 มิถุนายน 2560

"วิษณุ" เผย "บิ๊กตู่" เตรียมงัด "ม.44" ชะลอใช้ 3 มาตราใน พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวขีดเส้น 120 วัน เพื่อให้นายจ้าง-ลูกจ้าง กลับไปดำเนินการให้ถูกต้อง

ที่ทำเนียบนรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ตัวแทนกฤษฎีกา ก.พ.ร. สมช. กกร. สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรม เข้าหารือแก้ปัญหาหลังพ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้โดยภายหลังเสร็จสิ้น นายวิษณุ ได้แถลงข้อสรุปว่า จะมีการออกมาตรา 44เพื่อชะลอการบังคับใช้ 3 มาตรา ในพ.ร.ก.ดังกล่าว ได้แก่ ม.101 ม.102 และ ม.122 ซึ่งกำหนดค่าปรับรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงกับลูกจ้างและนายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย โดยจะมีผลย้อนไปถึงวันที่ 23 มิ.ย. คือวันที่ พ.ร.ก.ประกาศ เนื่องจากพบว่าทั้ง 3 มาตรามีปัญหาการบังคับใช้ นายกฯ จึงเห็นควรให้ชะลอไปก่อน 120 วัน

นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาการบังคับใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวโดยภาคเอกชนได้ยื่น 4 ข้อเสนอถึงรัฐบาล ได้แก่ 1.การตั้งศูนย์รับจดทะเบียนใหม่ 2.ขอให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว 3.การจ่ายเงินชดเชย กรณีลูกจ้างเดินทางกลับประเทศหรือหยุดงาน และ4.การประชาสัมพันธ์พ.ร.ก.ดังกล่าวให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบ เพราะพ.ร.ก.ดังกล่าว 145 มาตรา อ่านแล้วเข้าใจยาก ควรต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจง่าย ซึ่งภาครัฐรับได้กับข้อเสนอทั้งหมด ยกเว้นข้อแรก เพราะการเปิดศูนย์รับจดทะเบียนใหม่ในประเทศไทยมีอุปสรรค ถ้าทำจะขัดต่อบันทึกความเข้าใจที่ไทยทำไว้ไว้กับเมียนมา ลาว และกัมพูชา และขัดต่อข้อตกลงเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู)ว่าจะแก้ปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายของคนต่างด้าว

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาการรับจดทะเบียนในประเทศจะเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวทะลักเข้าไทย เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเคยพูดไว้แล้วว่าจะต้องจัดทำระบบการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาให้ถูกต้อง แม้กระทั่งเมียนมาเองก็ไม่สะดวกใจในไทยดำเนินการเช่นนี้ เขายืนกรานว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบางอย่างก่อนส่งคนของเขาเข้ามาบ้านเรา

นายวิษณุ กล่าวว่า จากปัญหาข้างต้นนายกฯ จึงเห็นชอบดังนี้ 1.ไทยยังเคารพในพันธะกรณีที่ตกลงไว้กับประเทศต่างๆ2.พันธะกรณีสำคัญและต้องดำเนินการต่อคือการต่อต้านการค้ามนุษย์จะไม่ให้การใช้หรือไม่ใช้พ.ร.ก.ฉบับนี้มาเป็นอุปสรรคแก้ปัญหา 3.เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เนื่องจากการที่ออกเป็นพ.ร.ก.ทำให้นายจ้างและลูกจ้างเตรียมตัวไม่ทัน จึงจำเป็นต้องใช้ ม.44 ชะลอหรือเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราที่มีบทลงโทษรุนแรงไปก่อน แต่มาตราที่เหลือยังบังคับใช้อยู่

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้จะไม่มีการจับกุมหรือกวดขันแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเว้นแต่จะเกี่ยวข้องความผิดค้ามนุษย์ ส่วนการชะลอบางมาตราออกไป 120 วันเพราะต้องการให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย กลับไปทำเรื่องให้ถูกต้องก่อน ผ่านสามช่องทางคือกลับไปทำเรื่องยังประเทศต้นทาง ทำเรื่องที่ชายแดน และที่ศูนย์พิสูจน์บุคคลกรณีชาวเมียนมา ที่มีอยู่ 5 แห่งในไทยโดยส่วนนี้กำลังเจรจากับทางเมียนมาว่าจะยินยอมหรือไม่

นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนแรงงานอีกกลุ่มที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย แต่ไปทำงานผิดจังหวัดที่รับอนุญาต ให้ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนจังหวัดทำงาน โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวขึ้นกับเวลา 120 วันที่ประกาศ

"ชะลอมาตรการทั้งหมดจำเป็นต้องใช้กฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ นั่นคือ ม.44 เพื่อผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้และก็จะเป็นนโยบายนอกจากจะเขียนไว้ในกฎหมายเพราะเรารู้ว่าจะมีจุดเสี่ยงอะไรเกิดขึ้น เช่น แรงงานถูกจับขณะเดินทางกลับประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางให้ถูกรีดไถหรือข่มขู่ จึงเห็นควรให้ใช้มาตรการเดิมกับช่วงสงกรานต์ คือ แรงงานสามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เว้นผิดคดีค้ามนุษย์ต้องจัดการขอให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะผิดกฎหมายเข้าเมืองหรือกรณีอื่นกรุณาอยู่ในความสงบและไปดำเนินการให้ถูกต้องส่วนนายจ้างก็จะใช้มาตรการอย่างเดียวกัน ซึ่งไม่ว่า ม.44 จะประกาศเมื่อไหร่จะมีผลย้อนหลังถึงวันที่ 23 มิ.ย. ที่พ.ร.ก.ประกาศใช้" นายวิษณุ กล่าว

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/762333