Skip to main content

5 กรกฎาคม 2017

แรงงานต่างด้าวเปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ขณะนี้รัฐบาลมีแผนจะใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นเครื่องมือ ผลักดันแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศ คนทั่วไปมองว่าแรงงานเหล่านี้เข้ามาแย่งงานบางส่วนไปจากคนไทย แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตั้งคำถามว่า แรงงานเหล่านี้เข้ามาแย่งงานคนไทยจริงหรือ เพราะงานที่พวกเขาทำส่วนใหญ่มักเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหนักและเป็นงานที่คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่คิดจะทำ

งานก่อสร้างในไทยเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ในภาพเป็นคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชาวัย 37 ปีที่ทิ้งบ้านเกิดมาขายแรงงานในไทย

คนงานก่อสร้างหญิงชาวพม่ายืนพักเบรกที่อาคารกำลังก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

แรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อยเข้ามาขายแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทย

แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของการถูกเอารัดเอาเปรียบ และการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส

หญิงชาวพม่าผู้นี้เข้ามาทำงานเป็นคนงานปอกเปลือกกุ้ง ที่โรงงานแห่งหนึ่งใน ต.มหาชัย จ. สมุทรสาคร

บางส่วนเป็นแรงงานเด็ก ในภาพเป็นเด็กหญิงชาวพม่าคนหนึ่งกำลังคัดแยกปลาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของไทย

ที่มา https://www.bbc.com/thai/thailand-40506504