Skip to main content

ตัวเลขแรงงานข้ามชาติที่ป่วยโควิด 19 ยังขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นโยบายการจัดการและการเข้าถึงวัคซีนของแรงงานข้ามชาติยังมีข้อจำกัด

เราจะผ่านวิกฤตินี้ร่วมกันได้อย่างไร ถ้ายังมีคนกว่า 2 ล้านคนที่ถูกลืมไว้ข้างหลัง ?

 

May be an image of text that says "ตัว เลข แรงงา เข้า มชาติ ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ยูอดผู้ป่วยสะสม มิ.ย.64) 232,416 ทั้งประเทศ (24 ผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ สัญชาติ (สะสมทั้งหมด) ผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ สัญชาติ (สะสมระลอก3) แม.ย.-2 บิย.64 แรงงานข้ามชาติ รวม 48,135 คน แรงงานข้ามชาติ รวม 32,594 คน พม่า 40,234 คน พม่า 25,022 คน กัมพูชา 5,893 คน กัมพูชา 5,664 คน ลาว 2,008 คน ลาว 1,908 คน"May be an image of ‎text that says "‎ننة ช่องทาง เข้าถึงวัคซีน ซีน เข้า ถึง ของแรงงานข้ามชาติ VACCINE COMIDTE 1 หมอพร้อม ขึ้นทะเบียนจอง ได้รับตาม แผนดำเนินการของรัฐ 2 ประกันสังคม นายจ้างเป็นคนยื่นให้ ต้องเป็นผู้ประกันตนม.33 พร้คม พร้ถม หมอ U.33 3 พื้นที่เสี่ยง ขึ้นอยู่กับพื้นที่และการ ดำเนินการในพื้นที่ ทางเลือก ต้องมีหน่วยงานหรือ องค์กรจัดการให้ หรือฉีดเอง DANGER‎"‎

May be an image of text that says "ประชากรข้ามชาติกับโอกาส เข้าถึงวัคซีนโควิด ผู้ประกันตน ม.33 กลุ่มมี เอก่สาร ช่อง ทาง ผู้ติดตาม ระบบจอง วัคซีน พื้นที่เสี่ยง กลุ่มไม่มี เอกสาร วัคชีนประกัน สังคม ระบบจอง สธ. พื้นที่เสี่ยง ระบบจอง (มีเอกสาร) พื้นที่เสี่ยง วัคซีนทางเลือก พื้นที่เสี่ยง วัคซีนทางเลือก จำนวน (คน) 2 ล้าน 1 ล้าน ประมาณ 3 แสน x ข้อ จำกัด ไม่มีภาษา แรงงานใน ระบบจอง 1-2ล้าน นายจ้างเป็น คนจองให้มี โอกาสตกหล่น ไม่มีนโยบาย ชัดเจนใน การฉีด (เด็กเล็ก/เด็กโด) ไม่มีนโนบาย ชัดเจน ระบบแอปหรือ เว็บจองไม่เอื้อ ต่อการขึ้น ทะเบียน มีเวลาจอง จำกัด ยังไม่มี แผนขยาย ระบบจอง ส่วนใหญยังอิง การมีเอกสาร ไม่มีเอกสาร/ เลขประจำตัว กุรณีไม่ได้ ขึ้นทะเบียน/ ไม่เกิดไทย ไม่รู้ข้อมูลการ นัดหมาย การพิจารณา ของแต่ละที ไม่เหมือนกัน"