Skip to main content
ข้อแนะนำสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานบ้านในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

คุณว่าจ้างแรงงานทำงานบ้านอยู่ใช่หรือไม่?

หากครัวเรือนของคุณมีการจ้างบุคคลเพื่อทำงานบ้าน เช่น ทำอาหาร ทำความสะอาด ไปซื้อของ ทำสวน รวมถึงดูแลเด็ก สัตว์เลี้ยง และผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่าบ้านของคุณเป็นที่ทำงานของบุคคลนั้น

ในประเทศไทย ลูกจ้างทำงานบ้านจำนวนมากเป็นแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา

ในระหว่างที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ลูกจ้างทำงานบ้านเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าคอยปกป้องคุณและครอบครัวของคุณ นี่คือวิธีการที่คุรสมาารถทำงานกับพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาและครอบครัวของคุณจะปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้

ข้อแนะนำสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานบ้านในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ข้อแนะนำสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานบ้านในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19