Skip to main content
ข้อแนะนำสำหรับลูกจ้างข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

คุณกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อยู่หรือไม่?

สิ่งที่ปฏิบัติได้ง่าย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีอาการไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจถี่ และมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของคุณเอง
  • ล้างมือของคุณบ่อย ๆ ด้วยสบู่เป็นเวลา 20 วินาที หรือ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อยร้อยละ 70
  • หากคุณหรือคนรอบข้างของคุณมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดังที่กล่าวมาข้างต้น โปรดใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับผู้อื่น และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ข้อแนะนำสำหรับลูกจ้างข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ข้อแนะนำสำหรับลูกจ้างข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ข้อแนะนำสำหรับลูกจ้างข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19