คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID – 19 ทั้ง ภาษาพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนามในไฟล์แนบ

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID – 19 ทั้ง ภาษาพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนามในไฟล์แนบ

  1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเมื่อต้องพบปะหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ
  3. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น
  4. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก
  5. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
  6. ทำความสะอาดของส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 – 90 องศา
  7. หากมีอาการไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว
  8. หลังกลับจากโรงพยาบาล กักตัวต่อ 7-14 วัน

ด้วยความปรารถนาดี