เอกสารเผยแพร่

สรุปสถานการณ์การย้ายถิ่นและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและครอบครัว พร้อมทั้งจัดเกรดนโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่ “รุ่ง” หรือ “ร่วง”

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติจัดเวทีแถลง สรุปสถานการณ์การย้ายถิ่นและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและครอบครัว พร้อมทั้งจัดเกรดนโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่ “รุ่ง” หรือ “ร่วง” เนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากล หลายฝ่ายประสานเสียงครม.ตู่สอบตกร่วงทุกประเด็น ระบุการคุ้มครองแรงงาน ไม่มีความก้าวหน้าทั้งมาตรการการคุ้มครองแกนนำแรงงานที่ถูกฟ้องคดีปิดปากร่วมกับนักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักวิชาการกว่า 20 คดี และการคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ชายแดนให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ

ครบรอบสองปี การบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ครบรอบสองปี การบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

สถานการณ์และผลกระทบหลังการใช้พรก.บริหารจัดการฯ จากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนฝ่ายแรงงาน สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว และนักวิชาการ

เวทีหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2562

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประกอบการ แรงงานข้ามชาติ ร่วมสะท้อนปัญหาการจ้างแรงแรงงานข้ามชาติในประเภทกรรมกร กิจการก่อสร้าง ซึ่งแรงงานข้ามชาติทำงานตามทักษะของตัวเองตามความชำนาญเนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี เช่น งานก่ออิฐ ทาสี ฉาบปูน ตัดเหล็ก มัดเหล็ก ลฯ แต่งานเหล่านี้กลับเป็นลักษณะงานต้องห้ามที่แรงงานข้ามชาติไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ทำให้ทั้งแรงงานและผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก